e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | тел.: +38‎0 48 770 30 33; +380 68 735 22 67; +380 50 683 38 89

Порядок реєстрації громадської організації в Україні

Порядок реєстрації громадської організації в УкраїніЗ 1 січня 2013 року вступив в законну силу Закон України «Про громадські об'єднання», який визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднань, а також порядок створення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

Відповідно до вищевказаного Закону, громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних та / або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Організаційно-правовими формами громадських об'єднань є:

 • громадська організація;
 • громадська спілка.

Відмінності даних організаційно-правових форм полягає в тому, що громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи, а громадська спілка - це об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права, так і фізичні особи.

Також, слід зазначити, що громадські об'єднання можуть утворюватися як в статусі юридичної особи, так і без статусу юридичної особи.

Відмінності полягають в наступному:

При створенні громадського об'єднання зі статусом юридичної особи Ви можете:

 1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої цілі.
 2. Звертатися у порядку, визначеному законом, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
 3. Отримувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
 4. Брати участь в порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування у сфері діяльності громадського об'єднання з важливих питань державного і суспільного життя.
 5. Проводити мирні зібрання.
 6. Здійснювати інші права, не заборонені законом.

При створенні громадського об'єднання без статусу юридичної особи, якщо Ви не плануєте здійснювати господарську діяльність, орендувати офіс, наймати працівників і т. д. - то вам достатньо створити об'єднання без статусу юридичної особи. Така організація може повноцінно справлятися з головним завданням - представляти і захищати інтереси своїх членів та інших громадян.

Об'єднання без статусу юридичної особи може подавати петиції і скарги, організовувати мітинги і брати участь у роботі громадських рад. І при цьому не потрібно подавати різні звіти в податкову інспекцію, інформацію про підтвердження відомостей про організації державному реєстратору, а також здійснювати інші обов'язкові дії, які необхідні для юридичних осіб.

Отже, реєстрація громадського об'єднання здійснюється безоплатно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження щодо реєстрації громадських об'єднань, за місцезнаходженням громадського об'єднання (ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про громадські об'єднання»). В Одесі - це Реєстраційна служба Одеського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15, 10 поверх.

У ч. 3 ст. 12 ЗУ «Про громадські об'єднання» надано перелік документів, які необхідні для реєстрації громадського об'єднання статус юридичної особи.

Для реєстрації керівник або особа, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подає (надсилає поштовим відправленням):

 1. Заява про реєстрацію громадського об'єднання, у якій справжність підписів підлягає нотаріальному посвідченню (форма заяви визначена Наказом Мін'юсту від 14.12.2012 № 1842/5 «Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об'єднання»);
 2. Примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог ЗУ «Про громадські об'єднання»;
 3. Статут (у двох примірниках);
 4. Відомості про органи громадського об'єднання;
 5. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма №1).

Відповідно до ч. 11 ст. 12 ЗУ «Про громадські об'єднання» після подачі всіх необхідних документів для реєстрації громадського об'єднання набуває статус юридичної особи, а державний реєстратор протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів:

 1. Приймає рішення у формі наказу про реєстрацію громадського об'єднання;
 2. Вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про зареєстроване громадське об'єднання та забезпечує внесення відомостей про зареєстроване громадське об'єднання як юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 3. Видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки та один примірник статуту з відміткою про реєстрацію.

У ст. 16 ЗУ «Про громадські об'єднання» передбачений порядок повідомлення про утворення громадського об'єднання, яке має намір здійснювати свою діяльність без статусу юридичної особи.

Для створення вищевказаного громадського об'єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подає (надсилає поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання:

 1. Заяву про реєстрацію громадського об'єднання, у якому справжність підписів підлягає нотаріальному посвідченню (форма заяви визначена Наказом Мін'юсту від 14.12.2012 № 1842/5 «Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об'єднання»)
 2. Примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копія протоколу установчих зборів;
 3. Відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, адреси місця проживання, а в разі якщо засновником є юридична особа приватного права, - її найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ;
 4. Відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку.

Згідно ч. 3 ст. 16 ЗУ «Про громадські об'єднання» після подачі всіх необхідних документів для реєстрації громадського об'єднання без статусу юридичної особи державний реєстратор протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів приймає рішення про прийняття повідомлення та вносить відомості про громадське об'єднання до Реєстру громадських об'єднань. Копія рішення про прийняття повідомлення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам громадського об'єднання або особі (особам), уповноваженій представляти громадське об'єднання, не пізніше наступного дня після його прийняття.

Юрист ЮК «Хільман і Партнери»
Катерина Худенко