e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | тел.: +38‎0 48 770 30 33; +380 68 735 22 67; +380 50 683 38 89

 • Головна
 • Прес-центр
 • Статті
 • Як стати кредитором свого кредитора у справі про банкрутство (порушення мораторію кредиторських вимог)

Як стати кредитором свого кредитора у справі про банкрутство (порушення мораторію кредиторських вимог)

Опишу цікаву ситуацію, з якою я зіткнувся.

Одне недружнє Підприємство 1, вирішило збанкрутувати інше Підприємство 2. Так була почата процедура банкрутства Підприємства 2. Згідно ч. 24 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником, стосовно якого порушено справу про банкрутство, грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію».Господарський суд Одеської області Постановою порушив провадження у справі про визнання банкрутом Підприємства 2, введена процедура розпорядження майном боржника та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Підприємство 2 під час мораторію на задоволення вимог кредиторів перерахувало кошти Підприємству 1 та деяким іншим кредиторам, які заявили свої кредиторські вимоги. У свою чергу Підприємство 1 відкликало свою заяву про банкрутство, але було вже пізно, крім того у справі з'явилися інші кредитори і суд відмовив Підприємству 1 відкликання заяви про визнання Підприємства 2 банкрутом.

В процесі, суд зобов'язав Підприємство 2, витребувати перераховані кошти в судовому порядку у кредиторів, яким під час мораторію були задоволені кредиторські вимоги. Ситуація ускладнилася тим, що стосовно Підприємства 1, теж почалася процедура банкрутства, таким чином Підприємство 2 будучи боржником у своїй  справі про банкрутство стає кредитором у свого кредитора Підприємства 1 у його справі щодо банкрутства.

Відповідно до п. 1.2 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 № 04-5/1193 Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Господарські суди повинні враховувати, що встановлення в Законі особливого порядку задоволення майнових вимог кредиторів не припускає задоволення цих вимог в індивідуальному порядку (оскільки статтею 12 Закону передбачено введення мораторію на задоволення вимог кредиторів одночасно з порушенням провадження у справі), а спрямоване на забезпечення визначеності об'єкта обсягу його майна протягом усієї процедури банкрутства, створення необхідних умов як для подолання неплатоспроможності боржника, так і для більш повного задоволення вимог кредиторів, що проявляється у забезпеченні усіх кредиторів рівними правовими можливостями при задоволенні їх вимог, реалізації їх прав і законних інтересів, забезпеченні конституційного принципу рівності усіх перед законом, у тому числі і в умовах, коли майна боржника недостатньо для повного задоволення всіх вимог кредиторів. При таких умовах у справі про банкрутство вирішується завдання справедливого і пропорційного розподілу серед кредиторів майнової (конкурсної) маси боржника. Отже, господарські суди не повинні допускати під час виробництва по справі про банкрутство індивідуального задоволення вимог окремого кредитора за рахунок майна боржника, яке входить до конкурсної маси, як такого, що порушує права і законні інтереси інших кредиторів та учасників провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 3 п. 5.3 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 № 04-5/1193 Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Таким чином, під час процедури розпорядження майном боржнику дозволяється задовольняти лише ті вимоги кредиторів, на які згідно частини 6 статті 12 Закону, не поширюється дія мораторію. Виняток з цього правила можуть бути встановлені тільки Законом, зокрема у разі задоволення вимог поточних кредиторів, вимог щодо сплати (стягнення) заробітної плати та інших вимог, на які не поширюється дія мораторію.

Відповідно до ч. 7 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Так відповідно до ч. 2 п. 39 Постанови пленуму ВСУ від 18.12.2009 р. № 15 «Про судову практику в справах про банкрутство» передбачено, що задоволення, отримане кредитором внаслідок дій боржника, що порушують правила про режим мораторію, за позовом арбітражного керуючого повинне повертатися боржнику (або у ліквідаційну масу) на підставі статей 1212 - 1214 ЦК.

Так у відповідності з Цивільним кодексом України ст. 1212 передбачено, що:

 1. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.
 2. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.
 3. Положення цієї глави застосовуються до вимог про:
  1. повернення виконаного за недійсним правочином;
  2. витребування майна власником з чужого незаконного володіння;
  3. повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні;
  4. відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Ч. 1 ст. 1213. Цивільного кодексу України передбачено, що набувач зобов'язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

Крім того згідно п. 2 ст. 1214. Цивільного кодексу України, у разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 536 Цивільного кодексу України

1. За користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами.

2. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Згідно п. 2 ст. 625. Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотка річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника. Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство. До конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» копії зазначених заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майном. Згідно ч. 6. ст. 14 Вимоги кредиторів, визнані боржником або господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до ч. 8.4. РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРЕЗИДІЇ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ від 04.06.2004 № 04-5/1193 Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Після опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство заяви з вимогами до боржника, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, відповідно до частини 15 статті 1 та частини 1 статті 14 Закону мають право подавати всі кредитори незалежно від настання терміну виконання зобов'язань.

Таким чином, Підприємство 1, будучи в процедурі банкрутства, звертається до суду з вимогами повернення коштів, перерахованих під час мораторію і стає кредитором свого кредитора.

Юрист ЮК «Хільман і Партнери» Віктор Павлишин