e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | тел.: +38‎0 48 770 30 33; +380 68 735 22 67; +380 50 683 38 89

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ, РЕЄСТРАЦІЯ І ОСНОВНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ, РЕЄСТРАЦІЯ І ОСНОВНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІУ сучасному світі, де всі прагнуть до отримання прибутку всіма можливими способами, сама згадка про неприбуткову діяльність викликає подив. Як можна працювати, якщо немає і не буде самого головного результату у вигляді фінансової вигоди і причому, не тому, що не виходить, а тому, що такі правила.

Тим часом існує величезна кількість організацій та установ, діяльність яких спочатку не передбачає отримання прибутку. Що це за організації, які у них цілі та завдання? Що слід враховувати при створенні таких установ? Які вимоги потрібно дотримуватись, щоб не втратити спеціальних податкових пільг і як правильно ліквідувати такі організації? Давайте розглянемо все по порядку.

Робота без отримання прибутку

Неприбуткові організації – це організації зі статусом чи без статусу юридичної особи, що не займаються підприємницькою діяльністю, тобто метою діяльності яких не є одержання комерційної вигоди. Неприбуткові організації включаються до Реєстру, який веде ДФС.

У відповідності з законодавством України присвоюється ознака неприбутковості по окремих групах підприємств, установ і організацій до яких відносяться (за кодом згідно з ЄДРПОУ):

 • (0001) - органи державної влади України;
 • (0002) – установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
 • (0003) – органи місцевого самоврядування;
 • (0004) – установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
 • (0005) - благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності;
 • (0006) – громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно із відповідним законом;
 • (0007) – творчі спілки;
 • (0008) – політичні партії;
 • (0009) – пенсійні фонди;
 • (0010) - кредитні спілки;
 • (0011) – інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;
 • (0012) - спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів;
 • (0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом;
 • (0014) - науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеї-заповідники;
 • (0015) - житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;
 • (0016) – професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом;
 • (0017) – організації роботодавців та їх об'єднання, у порядку, визначеному законом;
 • (0018) – садівничі та гаражні кооперативи або товариства, в порядку, визначеному законом;
 • (0019) – Національна академія наук України та створені нею установи та організації, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Згідно з чинним законодавством, політичні партії, громадські та благодійні організації можуть використовувати власну символіку, яка підлягає обов'язковій державній реєстрації.

Цілі неприбуткових організацій

Основною діяльністю для таких організацій є надання благодійної допомоги, просвітницьких, культурних, наукових, освітніх, соціальних і тому подібних послуг громадського споживання. Також неприбуткові організації можуть займатися продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю. Всього різноманіття цілей створення таких організацій тут привести не вдасться, але цілі створення конкретної неприбуткової організації, вичерпний перелік видів її діяльності, повинні бути приведені у статутних документах, розроблених на підставі норм відповідного закону про таку організацію.

Реєстрація громадської організації

Громадська організація - це об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Громадська організація може створюватися і діяти з місцевим або всеукраїнським статусом.

Інформація, необхідна для реєстрації громадської організації:

 1. Назва громадської організації (повне та скорочене);
 2. Юридична адреса;
 3. Інформація про органи управління;
 4. Контактний телефон для державних органів;
 5. Мета та завдання громадської організації;
 6. Ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів засновників і посадових осіб громадської організації.

У громадській організації повинні бути засновники в кількості не менше двох фізичних осіб. На момент подачі пакету документів на реєстрацію громадської організації повинні бути сформовані виконавчий і ревізійний орган, правління, з трьох чоловік, і ревізійна комісія, що також складається у кількості трьох осіб. Членами виконавчого та ревізійного органів можуть виступати і засновники організації.

Присвоєння статусу Всеукраїнської громадської організації можливо тільки для вже створеної громадської організації в разі наявності відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць (областей України).

У разі ліквідації громадської організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.

Реєстрація благодійної організації

Благодійна організація - юридична особа установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом, в якості основної мети її діяльності.

Згідно чинного в Україні законодавства благодійні організації поділяються на:

 • Благодійні товариства – це благодійні організації, які створені не менш як двома засновниками і діють на підставі статуту;
 • Благодійні установи - благодійні організації, установчий акт яких визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та / або доходів від таких активів;
 • Благодійні фонди - благодійні організації, які діють на підставі статуту, мають учасників і управляються учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути утворено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та / або іншими благодійниками.

Необхідна інформація для реєстрації благодійної організації:

 1. Назва благодійної організації (повне та скорочене);
 2. Юридична адреса;
 3. Інформація про органи управління;
 4. Мета та завдання благодійної організації;
 5. Ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів засновників (фізичних осіб)/ установчі документи юридичної особи-засновника та ксерокопії паспортів і ідентифікаційних кодів посадових осіб благодійної організації.

На момент подачі пакету документів на реєстрацію благодійної організації повинні бути сформовані виконавчий орган і наглядова рада.

У разі ліквідації благодійної організації, її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Реєстр неприбуткових установ і організацій

Від сплати податку на прибуток звільняється тільки така організація (установа, підприємство), яка відповідає всім чотирьом умовам, передбачених п. п. 1 п. 4 ст. 133 Податкового кодексу України, а саме:

 1. Створена і зареєстрована у порядку, визначеному законом, який регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 2. Установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частки між засновниками (учасниками) членами такої організації, працівниками (крім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов'язаними особами;
 3. Установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування в доход бюджету у разі припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, виділу або перетворення);
 4. Внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ і організацій.

Для включення до Реєстру необхідно подати до контролюючого органу (орган фіскальної служби України за місцем реєстрації):

 • реєстраційну заяву за формою 1-РН;
 • завірені підписом керівника або представника організації та печаткою (за наявності) копії установчих документів (крім оприлюднених на порталі електронних сервісів).

Житлово-будівельним кооперативам для включення в Реєстр також необхідно подати завірені підписом керівника або представника кооперативу та печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і факту будівництва або придбання будинку кооперативом.

Підприємницька діяльність

Законами, що регулюють діяльність неприбуткових установ і організацій, як правило, прямо вказується, що вони здійснюють свою діяльність без мети отримання прибутку. Виникає закономірне питання: як може здійснювати неприбуткова організація господарські операції?

Умови для здійснення підприємницької діяльності неприбутковими організаціями:

 1. Дозвіл на проведення господарських операцій повинен міститися в нормативно-правовому акті, відповідно до яких вона здійснює свою діяльність.
 2. Неприбуткова організація повинна здійснювати підприємницьку діяльність лише для досягнення мети, для якої вона була створена відповідно до її статутних документів.
 3. Перелік господарських операцій, які у вигляді виключення планує здійснювати неприбуткова організація, слід перерахувати в її статутних документах.

Тобто, неприбуткова організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Зазначимо, що такий дохід не може бути розподілений між членами організації, і повинен бути спрямований виключно на задоволення її статутних цілей.

Податок на прибуток

Від сплати податку на прибуток звільняються доходи неприбуткових організацій - спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб, житлово-будівельних кооперативів, створених для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників і не здійснюють підприємницьку діяльність, у томразі, якщо вони отримують разові або періодичні внески засновників і членів або пасивні доходи.

Релігійні організації, отримуючи грошові кошти або майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, доходи від надання культових послуг, а також пасивних доходів, також не є платниками податку на прибуток.

Доходи (прибуток) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування витрат на утримання такої неприбуткової організації і для реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп.2 п. 4 ст. 133 ПК України).

Звільнення від сплати податку на прибуток не означає звільнення від подання звітності – неприбуткові організації зобов'язані у встановленому порядку подавати у ФСУ звіт про використання доходів (прибутку) неприбуткової організації.

Виключення з Реєстру

Виключення неприбуткової організації з Реєстру відбувається у разі порушення нею норм Податкового кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації, а також за власним рішенням такої організації.

Одним з таких порушень є використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема для здійснення господарської діяльності. При цьому грошові кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу.

Виключення неприбуткової організації з Реєстру відбувається на підставі рішення контролюючого органу шляхом скасування ознаки неприбутковості, присвоєного такій організації.

Згідно з «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ і організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №440 від 13.07.2016 р., неприбуткові організації та установи повинні підтвердити свою неприбутковість до 2017 року. Ознака неприбутковості присвоює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації.

Протягом двох місяців з дня набрання чинності постанови ДФС буде направляти неприбутковим організаціям письмові запити щодо відповідності вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 НК України, і завірених цією організацією копій установчих документів (копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію будинку і факт спорудження або придбання такого будинку - для ЖБК). Відповіді повинні бути надані у місячний термін. Далі, протягом одного місяця з моменту отримання органом ГФС відповіді на запит та копій документів неприбуткової організації, органи ГФС або включають неприбуткову організацію у новий реєстр, або письмово повідомляють її про невідповідність документів вимогам п. 133.4 ст. 133 НК України.

Неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 року не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 НК України, і не надали копії таких документів контролюючому органу, після 1 січня 2017 року виключаються з Реєстру та втрачають статус неприбуткової організації.