e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | тел.: +38‎0 48 770 30 33; +380 68 735 22 67; +380 50 683 38 89

Як створити ОСББ: Поетапна інструкція

Як створити ОСББ: поетапна інструкціяУ попередній статті, ми розглянули варіанти подій після вступу в силу закону № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". До ліквідації Жеків залишилося зовсім трохи, а ваш будинок тільки визначився, яка форма управління йому підходить і це ОСББ? У такому разі поетапне створення об'єднання і важливі законодавчі нюанси будуть дуже до речі.

Отже, ви вирішили створити ОСББ.

Ініціативна група

Для початку важливо відзначити, що в одному багатоквартирному будинку, може бути створене тільки одне ОСББ, а в ініціативну групу має входити не менше 3 чоловік, і це повинні бути тільки власники квартир або нежилих приміщень цього будинку.

Ініціативна група організовує збори власників (місце і час проведення якого, повинно бути зручно більшості можливих учасників зборів), підготовчу роз'яснювальну роботу, підготовку проектів документів для розгляду на зборах, робить запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і т. п..

Реєстр власників

Для того, щоб законно провести збори засновників потрібно сформувати «Реєстр власників». Завдяки реєстру ви зможете, оповістити всіх співвласників про намічены збори (повідомлення про збори найкраще вручати під підпис або рекомендованим листом), а також упевниться про дотримання частини 9 статті 6 Закону № 2866, про те, що за прийняті рішення проголосувала більша частина безпосередніх власників, а не присутніх на зборах мешканців.

Оповіщення про збори засновників

Мінімум за 14 днів до призначеної дати зборів ініціативна група зобов'язана проінформувати всіх власників про дату, час, місце та перелік питань порядку денного зборів засновників. Не дотримання даного пункту може призвести до подальшого судового розгляду та оскарження рішення про створення ОСББ.

Проведення зборів засновників

Ще до початку проведення зборів рекомендується провести підрахунок кількості голосів у кожного власника, яке пропорційно частці загальної площі квартири чи нежитлового приміщення цього співвласника у загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Також до зборів слід підготувати проект статуту ОСББ.

Засідання проводить голова, обраний більшістю від загальної кількості голосів, підрахунок голосів проводять, обрані в лічильну комісію з числа присутніх, власники чи їх представники.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості власників. Рішення оформляється підписом кожного, хто проголосував власника або його представника із зазначенням результату голосування.

Прийнятий статут в двох примірниках повинен підписати голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа, підпис на статуті слід завірити нотаріально.

Письмове опитування

У разі, коли в ході голосування рішення про створення ОСББ не набрало достатньої кількості голосів «за» чи «проти», протягом 15 календарних днів з дня проведення зборів власників, ініціативна група (а також інші власники, за бажанням) може провести письмове опитування власників, які не голосували на зборах. Якщо протягом зазначеного строку рішення не набирає потрібної кількості голосів «за», рішення вважається не прийнятим.

Проведення письмового опитування проходить наступним чином: співвласнику пропонують ознайомитися з текстом, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учасник опитування може відповісти «за» чи «проти». Питання створення ОСББ і затвердження статуту повинні бути чітко і зрозуміло сформульовані, без можливості подвійного тлумачення.

Власник власноручно заповнює листок опитування, в якому вказує: дату опитування; ПІБ співвласника; документ, що підтверджує право власності; номер квартири або нежитлового приміщення; загальну площу квартири або нежитлового приміщення; представники вказують документ, що дає право на голосування від імені співвласника; рішення співвласника з питання «за» чи «проти»; підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Результати опитування фіксуються у протоколі зборів і підшиваються до нього.

Проект статуту ОСББ

Статут ОСББ має відповідати вимогам, передбаченим Законом № 2866. Існує Типовий статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141. Однак держреєстратори часто не приймають статути створені за старим зразком і повертають їх на доопрацювання або пропонують почекати прийняття нового Типового статуту.

На практиці існує два варіанти підготовки статуту:

 1. Використання діючого типового статуту без внесення змін у текст документа;
 2. Використання типового статуту з внесенням власних правок, які не суперечать чинному законодавству, без виключення окремих положень статуту які визначені законом як істотні.

Внесення змін

Згідно чинному законодавству вам знадобиться змінити наступні пункти Типового статуту:

 1. Прибрати застарілі положення про членство в ОСББ, його умови, порядок вступу та виключення і т. д.;
 2. Скоригувати норми щодо складу майна співвласників з урахуванням чинного законодавства;
 3. Доповнити відповідні розділи про права та обов'язки співвласників;
 4. Доопрацювати норми щодо керівних органів ОСББ і т. п.

Законом передбачені наступні обов'язкові дані, які повинні бути вказані в статуті:

 1. Назва і місцезнаходження ОБ'ЄДНАННЯ;
 2. Мета створення, завдання та предмет діяльності ОСББ;
 3. Статутні органи ОСББ, їх повноваження та порядок формування;
 4. Порядок скликання та проведення загальних зборів;
 5. Періодичність проведення зборів;
 6. Порядок голосування та прийняття рішень на зборах;
 7. Неречень питань, для ухвалення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
 8. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання;
 9. Порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
 10. Перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
 11. Права та обов'язки співвласників;
 12. Відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
 13. Порядок внесення змін до статуту;
 14. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.

Відсутність у Статуті хоча б однієї із зазначених умов, може призвести до відмови в держреєстрації ОСББ. Зверніть увагу, що включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов'язковим.

Держреєстрація ОСББ

Створення ОСББ вважається завершеним тоді, коли об'єднання пройшло держреєстрацію. За цим останнім кроком є державна реєстрація юридичної особи. Для цього уповноваженій особі потрібно надати державному реєстратору наступні документи:

 1. Заповнену реєстраційну заяву для проведення державної реєстрації юридичної особи;
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про створення ОСББ та затвердження його статуту (тобто протокол установчих зборів);
 3. Два примірники статуту ОСББ.

Зверніть увагу, що колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, що провадила управління багатоквартирним будинком до створення ОСББ, після державної реєстрації об'єднання протягом 3 місяців повинен передати ОСББ:

 1. Документ, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнятий в експлуатацію;
 2. Технічний паспорт;
 3. Плани інженерних мереж;
 4. Примірник технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок (а саме: план земельної ділянки, акт приймання в експлуатацію, інша технічна документація).

Якщо такі документи відсутні, то колишній балансоутримувач чи особа, що здійснювала управління цим будинком до створення об'єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації ОСББ повинен відновити їх за свій рахунок.